Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mezinarodni smlouvy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Podstatné porušení smlouvy prodávajícím v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 (Iva Kouřilová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8hx6/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Proces sjednávání mezinárodní smlouvy
 (Ondřejka Hrubá)

2019, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtpao/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Mezinárodní smlouvy a právo Katalánska na sebeurčení
 (Petr Kilian)

2020, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yr6fk/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků
 (Josef Veselý)

2020, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/sfit2/ | Soukromoprávní studia / Obchodněprávní vztahy | Theses on a related topic

Vznik mezinárodní kupní smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 (Andrea Beková)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dnhy2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Uzavírání kupní smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v komparaci s českou právní úpravou
 (Kristýna Krčálová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52876 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Uzavírání mezinárodní kupní smlouvy
 (Michal Špaček)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqaum/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mezinárodní licenční smlouvy z pohledu kolizního práva
 (Mária Pastorková)

2017, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p27ti/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Mezinárodní kupní smlouvy
 (Sami El Sayed)

2018, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/f1242/ | Právní specializace / Právo v obchodních vztazích | Theses on a related topic

Mezinárodní licenční smlouvy
 (Jan Reichel)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bq5au/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)