Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kurovcova kalamita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Změny v chemismu půd povodí šumavských jezer v letech 2000 - 2010 (zotavování z acidifikace a kúrovcová kalamita)
 (Marie PEROUTKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//331mps// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Využití odkorňovací hlavice harvestoru v podmínkách kůrovcové kalamity
 (Václav Mergl)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zpnwxk// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Odhad dostupnosti živin v půdě asanovaných a přirozeně se vyvíjejících porostů po kůrovcové kalamitě na území NP Šumava.
 (Marie KRAUSOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h9xd1u// | Biologie / | Theses on a related topic

Regionální rozvoj a problematika Národního parku Šumava
 (Silvie Krpcová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91718 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic