Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hodnocení zaměstnanců

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Systém hodnocení a systém odměňování zaměstnanců v neziskovém typu organizace
 (Pavel Prokop)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygjkk/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Spokojenost zaměstnanců vybrané neziskové organizace s vybranými faktory pracovní spokojenosti
 (Gabriela Richterová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y2fd3/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Založení a provoz neziskové organizace
 (Alice Koubová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/7370/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Pracovní spokojenost zaměstnanců neziskové organizace
 (Dagmar Weisbauerová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6zi8/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Spokojenost zaměstnanců neziskové organizace
 (Kristýna SCHEJBALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lv12yc// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Theses on a related topic

Systém hodnocení a systém odměňování zaměstnanců v neziskovém typu organizace
 (Pavel Prokop)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygjkk/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Spiritualita v nových sociálních hnutích: případová studie neziskové organizace Embercombe
 (Jana Obrovská)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mre2u/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Systém hodnocení a systém odměňování zaměstnanců v neziskovém typu organizace
 (Pavel Prokop)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygjkk/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Systém hodnocení a systém odměňování zaměstnanců v neziskovém typu organizace
 (Pavel Prokop)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygjkk/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Účetnictví v neziskové organizace - teorie a praxe
 (Anna SMETANOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4to932// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)