Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

efektivita údržby zelene

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Provozní podmínky strojů, jejich údržba, efektivita a analýza oprav se zaměřením na provoz balicích strojů
 (Milan HRON)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhzzrg// | Specializace v pedagogice / Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace
 (Vladimír Mašán)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xfcbad// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Zvýšení efektivity údržby ve společnosti Weppler Czech s.r.o.
 (Petra Kubínová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128816 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Zvýšení efektivity systému údržby přípravků v konkrétním podniku implementací vybraných metod TPM
 (Pavel Zmeškal)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104966 | Strojírenství / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Aplikace metod Štíhlé výroby ze zvláštním zaměřením na metodu Total Productive Maintenance ve společnosti BAEST, a.s.
 (Jakub Novotný)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28706 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Projekt zvýšení efektivity vybraných procesů údržby energetiky ve společnosti XY s využitím zásad prosecního řízení
 (Michaela HÁJKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3po84p// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace
 (Vladimír Mašán)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xfcbad// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace
 (Vladimír Mašán)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xfcbad// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Marketing Strategy of New Product Launch on an Example of Honda Robotic Mower
 (Ondřej Brož)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33362 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Dopravní zařízení pro žací traktor se sběrem trávy
 (Jan Kraus)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//2s3sxm// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)