Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

finančný trh

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Analýza soudobých fondů typu "Exchange-traded funds" na London Stock Exchange
 (Pavol Ružička)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fzhq2/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Comparison of the London Stock Exchange and the New York Stock Exchange
 (Cheng Tian)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97070 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

The Performance Evaluation of IPOs in the Shanghai Stock Exchange
 (Xiaoyu Long)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139757 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Tvorba optimálního portfolia na London Stock Exchange
 (Kateřina Sedlářová)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lnvnhz// | Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management | Theses on a related topic

Investování do indexů DAX a FTSE 100
 (Martin Dráb)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubw34/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Komparace výnosnosti akciových portfolií a indexu Dow Jones
 (Katarína Ščecinová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/itcss/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Analýza akcií zahrnutých v indexu Dow Jones Industrial Average
 (Filip Dvořák)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ew1rwe// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Aplikace technické analýzy jako nástroje obchodování na akciový index
 (Adam Binar)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96828 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Vícekriteriální hodnocení akciových titulů obchodovaných v rámci DJIA na NYSE
 (Patrik Zacharda)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32553 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Komparace výnosnosti akciových portfolií a indexu Dow Jones
 (Katarína Ščecinová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/itcss/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)