Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vysokorychlostní tratě

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Návrh návazné dopravy k vysokorychlostní trati Praha Brno
 (Josef Kubeš)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mtvu6p// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Modernizace trati Brno - Přerov s návaznou etapizací
 (Ivo Hruban)

2008, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//a5lsgx// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Využití vlečkové sítě OKD, Doprava a.s. v Ostravsko-karvinském revíru pro veřejnou dopravu
 (Otto Roháč)

2015, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112218 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství | Theses on a related topic

Kraje, hromadná doprava, integrované dopravní systémy - quo vadis?
 (Tomáš Kubíček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut33t/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Veřejná doprava ve hlavním městě Republiky Kazachstán Nur-Sultan
 (Liliya Sharafutdinova)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80666 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Městská hromadná doprava v Praze, financování provozu a investic
 (Helena Pospíšilová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i7pki/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Veřejná osobní doprava v Drážďanech a okolí
 (Michal Novák)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78008 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Veřejná osobní doprava v Mnichově
 (Kamil Krupka)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54898 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Veřejná osobní doprava v Bělehradu
 (Danilo Mašić)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73799 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Změna linkového vedení v městské hromadné dopravě ve Zlíně
 (Vítězslav Landsfeld)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2n2ezv// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)