Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Získané tělesné postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Aplikace standardů kvality sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb
 (Martin Bartoš)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thy0e/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Uživatelé služeb Armády spásy. Analýza uživatelů služby Azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše
 (Petra Čížková)

2016, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/v3st2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Působení sociálních služeb organizace Ester v mikroregionu Javorník a jejich vliv na změnu finanční situace uživatelů sociálních služeb
 (František HLADKÝ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ozay19// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Problematika získávání zpětné vazby ke kvalitě služby od uživatelů sociálních služeb (zjišťování spokojenosti uživatelů sociálních služeb)
 (Zuzana CAHLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//snd311// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Theses on a related topic

Vliv zařízení sociálních služeb na uživatele s mentálním postižením
 (Renata Smutná)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmkk8/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hodnocení dopadu poskytování sociálních služeb Ester z.s. z pohledu jejích uživatelů
 (Klára Bartošová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13311/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Biografie uživatele sociálních služeb v pobytových zařízeních pro seniory
 (Petra Suchánková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t5eel0// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Komunikační schopnosti klientů zařízení sociálních služeb
 (Irena Böhmová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnoy0/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Adaptace rodiny na získané tělesné postižení dospělého člena rodiny
 (Monika Pokorná)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y0bwfz// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)