Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

clients

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Models of Churn Probabilities of Clients of Financial Institutions
 (Helena Houšková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78115 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Webové stránky pro podporu výuky Wonderware Historian Clients
 (Luděk HANK)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//a64w1e// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Adapting Communication Methods to the Specific Needs of Clients: Application on Teaching English in the University Kindergarten Qočna
 (Klára TOMANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mp51fi// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Analysing the data delivery focused on TNSInfo in order to satisfy clients needs \nl{} (Analýza dodání dat zaměřená na TNSInfo za účelem uspokojení potřeb zákazníků)
 (Petra STODŮLKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j6ufmi// | Ekonomika a management / Marketing | Theses on a related topic

Možnosti respektování víry klientek porodní asistentkou.
 (Lucie KADLECOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4891 | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Zhodnocení procesu individuálního plánování s uživateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se zaměřením na uživatele od 6 do 14 let a romské uživatele v NZDM ZRNKO Charity Vsetín.
 (Katarína Šenkeříková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13292/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic