Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

professional social counselling

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí
 (Petra Marešová)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8266 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Odborné sociální poradenství pro osoby zadlužené a předlužené
 (Martin Minařík)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9474 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

Odborné sociální poradenství pro osoby zadlužené a předlužené
 (Martin Minařík)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9474 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku na Boskovicku
 (Romana Staníčková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//75ts2w// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
 (Lucie Pilařová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e39fu/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Asistovaný kontakt v odborném sociálním poradenství
 (Milena Vyhlídalová)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6q45r3// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Profesní role sociálních pracovnic v rodinné a manželské poradně
 (Martina Tintěrová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bmr05/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic