Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

iso 690

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sazba bibliografie dle normy ISO 690
 (Dávid Lupták)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lqhxo/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Uplatnění systému managementu kvality na bázi norem ISO 9000
 (Tereza Choutková)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management organizací | Theses on a related topic

Management kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 ve vybrané firmě
 (Radek Šimek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j9of7i// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Citačná analýza záverečných prác študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
 (Matej Režnický)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9r5h/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Úprava odevzdávaných písemností studentů na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci
 (Jana Dočekalová)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/3806 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic