Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Arabské jaro

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Působení bleskového proudu a přepětí na osoby a na elektrická a elektronická zařízení uvnitř budovy s návrhem možných ochranných opatření s ohledem na tyto vlivy
 (Jiří KUTÁČ)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5gw42s// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Ochranná opatření se zaměřením na ochranné léčení a zabezpečovací detenci
 (Veronika Fichnová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqqxe/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sankcionování mládeže se zaměřením na výchovná a ochranná opatření
 (Stanislav Kadlčík)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxpq1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Umělá obnova na l.ú. Soběšice (ŠLP „Masarykův les“ Křtiny) v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý
 (Eliška Hlavinková)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4c0l74// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Systém ochranných opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci v českém trestním řízení
 (Martin Kocanda)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m910i/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Ochranná opatření se zaměřením na ochranné léčení a zabezpečovací detenci
 (Barbora HEMZOVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b109iv// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci
 (Natálie KRAUSOVÁ)

2018, Rigorózní práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b1ttoa// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Arabské jaro a jeho právní důsledky pro vnitřní a vnější hranice Schengenu
 (Nikola Marečková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fj8iv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Protection of external borders of the Schengen area
 (Zuzana Bugisová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71759 | Mezinárodní ekonomické vztahy / International and Diplomatic Studies | Theses on a related topic

Arabské jaro a jeho právní důsledky pro vnitřní a vnější hranice Schengenu
 (Nikola Marečková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fj8iv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)