Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

logistická regrese

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
 (Pavel Jiřičko)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Úvěrové riziko obchodní banky
 (Martin Hubík)

2009, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xx79i/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání | Theses on a related topic

Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
 (Tomáš Chalupa)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51525 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
 (Pavel Jiřičko)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Logistická regrese v systému Statistica
 (Tetiana Boiko)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3nqa/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika
 (Zuzana Matoušková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/do1ly/ | Matematika / Ekonomie Aplikovaná matematika pro víceoborové studium | Theses on a related topic

Využití logistické regrese a rozhodovacích stromů při úpravě credit scoringových modelů.
 (Martin Dechet)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfhob/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS
 (Juraj Kapasný)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ei7h1/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Logistická regrese
 (Filip Zlámal)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jkx3p/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Rozšíření logistické regrese směrem k nelineárním modelům
 (Radovan Oprendek)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wdnpv/ | Matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)