Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Pravděpodobnost defaultu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
 (Pavel Jiřičko)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
 (Lucie Vítková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107314 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
 (Tomáš Chalupa)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51525 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných bank v České republice
 (Michal Machačný)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107097 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení pravděpodobnosti defaultu klientů pomocí scóringového modelu
 (Markéta Dluhošová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113556 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Alternativní metody modelování pravděpodobnosti defaultu
 (Tomáš Chalupa)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73614 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných českých bank
 (Alena Sokolová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102287 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Monte Carlo simulace napouštění reaktivního plynu pro reaktivní magnetronové naprašování vrstev
 (Michal ŠULA)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qwt1go// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství | Theses on a related topic

Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
 (Kateřina Pelešková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51611 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Posouzení hedgingové strategie pomocí simulace Monte Carlo
 (Michaela Veličková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117984 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)