Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Mertonův model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Geometrický Wienerův proces
 (Lukáš Blahovský)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnaso/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Oceňování opcí a variance gama proces
 (Radek Moravec)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22737 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Geometrický Wienerův proces
 (Lukáš Blahovský)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnaso/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
 (Lucie Vítková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107314 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Odhad a vybrané aplikace scoringového modelu defaultu komerčních bank pro období finanční krize
 (Petr Gurný)

2013, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101209 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Statistická simulace Monte Carlo ve finanční analýze developerského projektu
 (David Tisoň)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/j42j9/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Aplikácia simulácie Monte Carlo na podporu manažérskeho rozhodovania pre investičný zámer
 (Andrej Forgáč)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55872 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Posouzení účinnosti technických indikátorů pomocí metody simulace Monte Carlo
 (Tomáš Martínek)

2008, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/68982 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Monte Carlo simulace napouštění reaktivního plynu pro reaktivní magnetronové naprašování vrstev
 (Michal ŠULA)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qwt1go// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství | Theses on a related topic

Počítačová simulace procesů na terči během reaktivního magnetronového naprašování
 (Martina BENEŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ebhftb// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná a inženýrská fyzika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)