Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

životní prostředí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance
 (Radomír Kůs)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svsei/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Modelování v MATLABu jako nástroj efektivní výuky ternárních systémů v oborech materiálového inženýrství
 (Michal Madaj)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127371 | Materiálové vědy a inženýrství / | Theses on a related topic

Matematické modelování dynamických systémů v prostředí MATLAB
 (Roman MYNAŘÍK)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u538kh// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Vytvoření grafického uživatelského rozhraní v prostředí MATLAB pro simulaci vlivu konečné délky slova na digitální systémy
 (Dalimil Hyka)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98641 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Nástroje pro generování dokumentace ze souborů prostředí Matlab
 (Jiří BŮŽEK)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2tt5q6// | Informatika / | Theses on a related topic

Programová podpora pro práci s robotickým ramenem z prostředí MATLAB
 (Dominik Varga)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6ywxzz// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Theses on a related topic

Testování hypotéz v programovém prostředí Matlab
 (Martin KOVÁŘÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hqxoas// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

MOŽNOSTI PROSTŘEDÍ MATLAB PRO OPTIMALIZACI A PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ STÄUBLI
 (Jan Fridrich)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wzotn9// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Theses on a related topic

Popis komunikace mezi PC se software MATLAB a měřicím převodníkem FISO FTI-10 přes RS232
 (Dalimil Hyka)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87509 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití programového prostředí MATLAB/SIMULINK v teorii automatického řízení
 (David VORÁLEK)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rvszu4// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)