Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Marketing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Online Marketing in Cosmetics Industry
 (Alexandra Zrubecká)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qlz84/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Marketing and Consumer Behavior
 (Alissa Kazazayeva)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/z7ww9/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Online Marketing in Cosmetics Industry
 (Alexandra Zrubecká)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qlz84/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Mobilní – elektronický marketing jako nástroj konkurenčního boje
 (Petr Mareš)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/petg3/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Mobilní marketing. Využívání MMS služby mobilním operátorem Vodafone a.s.
 (Martina Hlaváčková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a0f6g/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

E-mail marketing jako nástroj ovlivňování spotřebitele
 (Jitka Strojilová)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//k4x06x// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Proposal of E-mail Marketing Communication for fans of VBA
 (Thanh Quy Truong Nguyen)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mqoaxi// | Economics and Management / Management and Marketing | Theses on a related topic

E-mail marketing, chatboti, push notifikace a jejich vzájemné propojení
 (Marek Růžička)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/0dwgzt/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Email marketing jako efektivní nástroj marketingové komunikace
 (Petr Jurkulák)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/x7agq/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

E-Marketing - a vital part of the communication mix at Business Link for Suffolk \nl{} (E-Marketing - důležitá součást komunikačního mixu ve společnosti Business Link for Suffolk)
 (Miroslava KOZÁKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ppwwux// | Ekonomika a management / Marketing | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)