Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Soukromoprávní, vymáhání, soutěžního, práva, Zpřístupnění, důkazů, Program, shovívavosti, Dohoda, o, narovnání, Follow-on, žaloby, Stand-alone, Orgán, ochrany, hospodářské, soutěže, Dokumenty, ve, spisu, orgánu, Discovery, před, zahájením, řízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zpřístupnění důkazů jako nový nástroj soukromoprávního vymáhání soutěžního práva
 (Izabela GRUNDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ghf09b// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zpřístupnění důkazů jako nový nástroj soukromoprávního vymáhání soutěžního práva
 (Izabela GRUNDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ghf09b// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ochrana hospodárskej súťaže a leniency program
 (Simona Krausová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50025 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Leniency program z hlediska teorie her
 (Jiří Mrázek)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4pyu/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Právní nástroje ochrany proti kartelovým dohodám v ČR
 (Lucie Koudelová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/q42q8/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Aktuální rozhodovací praxe českých soudů a Evropské komise v otázkách veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže
 (Tomáš Rykl)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s1krf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aplikace Leniency programu v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2013 do 2016
 (Julie Szewczyková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68583 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Soukromoprávní aspekty ochrany počítačového programu
 (Ondřej ČECH)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4qy7g5// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sousedská práva zvláště při výkonu práva rybářského a práva myslivosti
 (Jitka ŠVECOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8n68b6// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic