Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

EKO-KOM

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Evidence obalových materiálů ve firmě Siemens, s.r.o., o.z. Nízkonapěťová technika
 (Jana Holcová)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bxws2h// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Analýza vývoje nakládání s odpadem v České republice se zaměřením na odpad z obalů
 (Jana Příkrá)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1wkyjf// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Balička rolí sáčků na odpad
 (Radek Heczko)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99592 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Obaly a odpady z obalů - recyklace a zpracování
 (Martina Kačerová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86789 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Jak správně třídit odpad určený k recyklaci – průzkum vzdělanosti obyvatel
 (Marek Lasák)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74658 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic