Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Odpadové hospodářství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Odpadové hospodářství - ekonomika a řízení v ČR a EU
 (Silvie Tichá)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xhzqu/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství v ČR a EU
 (Ivana Aujezdská)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86921 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Snižování dopadů na životní prostředí v rámci odpadového hospodářství města Mostu
 (Adam Haris)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92402 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství pivovarnictví a vliv na životní prostředí
 (Tomáš ŠTĚPÁNEK)

2009, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//m7hzrd// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství v podniku
 (Tereza Slavíková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137416 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství a jeho vliv na životní prostředí
 (Zbyněk Rada)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82864 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Správní trestání v oblasti životního prostředí – na úseku odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
 (Karel Brandejský)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ttjij/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství na Ústecku
 (Lucie SVOBODOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//265d5m// | Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ OV-GEO | Theses on a related topic

Systém nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad v Ústí nad Labem
 (Lucie BRYNYCHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5cp7k8// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Komunální odpad obce Bánov- složení, skladování, spalování a možnosti recyklace.
 (Petra ZÁLEŠÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//giximy// | Ekonomika a management / Logistika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)