Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

krizový management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Crisis management: Conflict Bosnia and Herzegovina
 (Karolína Čermáková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zrij93// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Školní družina jako plnohodnotná entita v rámci výchovně-vzdělávacího systému
 (Robert Jakim)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9498 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

Rozpoznávání entit v právních předpisech
 (Lucie Jarolímová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igzcp/ | Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Vizualizace vztahů entit v systému Perun
 (Lucie Kurečková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwfx6/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic