Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvalifikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Stres a zdravotnická záchranná služba
 (Jiří Lexmaul)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2i8z/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zdravotnická záchranná služba jako pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění
 (Tomáš Halouzka)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mtdgl/ | Zdravotnické záchranářství / | Theses on a related topic

Návrhy ke zlepšení finančního zdraví příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o.
 (Jiří Pavlíček)

2011, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/cb84y/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zdravotnická záchranná služba
 (Martin Václavek)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sys08/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Theses on a related topic

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE A ZÁVAŽNÁ BIOLOGICKÁ RIZIKA
 (Rostislav MACH)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l0u5jl// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Zdravotnická záchranná služba a CBRN rizika
 (Šárka Rusková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//lfelly// | Zdravotnický záchranář / | Theses on a related topic

Zdravotnická záchranná služba v ČR
 (Jakub Půta)

2016, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6o2gbn// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Zdravotnická záchranná služba z pohledu veřejnosti
 (Alena KŘEHULOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sczaza// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Zvýšení odborné způsobilosti žáků středních odborných škol s elektrotechnickým zaměřením
 (Richard Němec)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6rkg/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství | Theses on a related topic

Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v ČR
 (Markéta Svobodová)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//u2r6sy// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)