Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Veřejná zakázka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Kvalifikační předpoklady u veřejných zakázek
 (Lucie MARŠÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lmys54// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů
 (Martina Ferechová)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ipbs3/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů
 (Zuzana Čajová)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvnzl/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Kvalifikační předpoklady u veřejných zakázek
 (Lucie MARŠÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lmys54// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Osobnostní a profesní růst zaměstnanců v přímé obslužné péči v Domově pro seniory Lukov
 (Eva BARTOŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//meyziq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Profesní kompetence pracovníků v pomáhajících profesích
 (Veronika JINDROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i1nf0l// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kvalifikační předpoklady u veřejných zakázek
 (Lucie MARŠÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lmys54// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Kvalifikační předpoklady při zadávání veřejných zakázek v rozhodovací praxi
 (David Přichystal)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j95v6/ | Právní specializace / Právo a podnikání | Theses on a related topic

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga na běžné základní škole
 (Karolína Nováková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozd26/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Kvalifikační předpoklady zaměstnanců záchranné služby pro výkon povolání
 (Filip VIESNER)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0ks5by// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)