Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Analýza křivek tání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Genetická variabilita a klinická heterogenita cystické fibrózy
 (Jana Vinohradská)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ix6uw/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Genetická variabilita a klinická heterogenita cystické fibrózy
 (Jana Vinohradská)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ix6uw/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Genetická variabilita populací z doby bronzové z území České republiky
 (Anna Šenovská)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihkcy/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Theses on a related topic

Genetická variabilita Pea necrotic yellow dwarf virus, zástupce rodu Nanovirus
 (Kateřina NEUMANOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jtee7p// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Genetická variabilita původních populací vrby šedé (Salix elaeagnos) v ČR
 (Lucie KLEČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s7yy80// | Biologie / Botanika | Theses on a related topic

Genetická variabilita endokanabinoidů a její úloha při vzniku obezity
 (Monika Chmelíková)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pldw3/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Theses on a related topic

Genetická variabilita v genu pro visfatin jako rizikový faktor u pacientek s předčasným porodem
 (Tereza Pavlová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf1qr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Genetická variabilita prasete divokého ve vybraných lokalitách ČR
 (Luboš Novák)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fedso/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Genetická variabilita populací netopýrů na základě DNA sekvencí vybraných genů
 (Lucie Jakešová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p1i5s/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Genetická variabilita a klinická heterogenita cystické fibrózy
 (Jana Vinohradská)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ix6uw/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)