Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

preskripce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Náklady duplicitní preskripce léčivých přípravku v ČR
 (Patrik Cachnín)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81558 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Analýza elektronické preskripce v České republice a návrh pro zlepšení eReceptu z pohledu lékaře a pacienta
 (Tereza Hajná)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80158 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Preskripce pohybové aktivity pro osoby s diabetes mellitus
 (Markéta TESAŘOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8qiexd// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Porovnání národních systémů elektronické preskripce
 (Viktoriia Abgaforova)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//j0sb4b// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Elektronická preskripce v kontextu elektronizace českého zdravotnictví v letech 2009 až 2021 (cost-benefit analýza)
 (Lenka Mračková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80872 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Využití Machine Learningového algoritmu k předcházení nežádoucích stavů v rámci elektronické preskripce
 (Miroslav Lutovský)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84495 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Preskripce léčiv všeobecnými sestrami
 (Adéla HEGEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5077cc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Preskripce pohybového programu s cílem redukce tělesné hmotnosti (přehledová studie)
 (Kateřina PODHRÁSKÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tpc7n6// | Geografie / Geografie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) | Theses on a related topic

Preskripce norem filmového vyprávění a dramatické stavby v konfrontaci s odchylkami od těchto struktur dílech vybraných evropských filmařů
 (Tomáš Janáček)

2015, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8544 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Režie | Theses on a related topic

Možnosti elektronické preskripce v České republice
 (Eva Konopáčová)

2015, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//ntug86// | Fyzioterapie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)