Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

telesny tuk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Hodnocení tělesného složení sportujících a nesportujících žáků 2. stupně ZŠ se zaměřením na obsah tělesného tuku
 (Blanka Ella Jasinková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbosd/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

BMI a distribuce tělesného tuku u vybraných věkových skupin obyvatel ČR
 (Jan Krhůtek)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kolh1/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Vývoj segmentálního rozložení tuku u dívek
 (Pavel ŽIŽKA)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5coh7h// | Matematika / Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy - Učitelství Tělesné výchovy a sportu pro střední školy | Theses on a related topic

Percepce atraktivity rozložení tělesného tuku u žen: hledisko pozorovatele
 (Michaela Čelková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5jss/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Popis látek v suplementech - spalovačích tuků, jejich rozdělení dle kritérií
 (David Šťáva)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iai7k/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Somatická analýza tělesného tuku u rekreačních běžců: preliminární studie na podvzorku dat z projektu 4 HAIE
 (Jana ORLÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xy77t0// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Vliv asymetrického zatížení horních končetin na segmentální rozložení tělesného tuku u atletů vrhačů
 (Lenka MOJŽÍŠKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//x4fjgk// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Porovnání metod měření tělesného tuku a změny tělesného složení a stravovacích návyků po laparoskopické tubulizaci žaludku
 (Vladislava ZAVADILOVÁ)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4kg0wh// | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Theses on a related topic

Hodnocení množství tělesného tuku u skupiny pubescentů sportovní a nesportovní třídy v Litvínově
 (Karolína GAJARSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nc6v9v// | Tělesná výchova a sport / TV AJ 14 | Theses on a related topic

Hodnocení tělesného tuku a pohybové aktivity u dětí druhého stupně základní školy
 (Ondřej LHOTÁK)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g58j5o// | Geografie / Geografie-Tělesná výchova | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)