Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rodinná politika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Is there a place for preferences? Fertility, Family and Work-Life Reconciliation - Post Communist Developments in the Czech Republic
 (Beatrice Elena Chromková Manea)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbohl/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Slučitelnost profesních a rodinných rolí
 (David Chromec)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v1u3f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Vzdělávání žen na rodičovské dovolené jako podpora slučitelnosti profesních a rodinných roli
 (Kateřina MADĚROVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w9d9a1// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rodina a kariéra v kontextu názorů na mužskou a ženskou roli
 (Helena Kovaříková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uxb2s/ | Humanitní studia / Pedagogika | Theses on a related topic

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem, konflikt práce a rodiny u párů s dvojím příjmem
 (Julie Klausová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wavg5/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Pracovní tábor Nová Role a výchovný a pracovní tábor Ostrov nad Ohří
 (Nikol FANTYSOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7yi0ih// | Historické vědy / Moderní dějiny | Theses on a related topic

Možnosti sladění pracovní a rodinné role zaměstnance ve společnosti Česká spořitelna, a. s.
 (Veronika MLČOUŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fzlcpc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Podpora klientů dětského domova rodinného typu pro budoucí sociální fungování
 (Hana Ondráčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rkm74/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice
 (Marta Puková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70880 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Státní sociální podpora jako nástroj státní rodinné a populační politiky
 (Jana Tomanová)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ippm4/ | Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)