Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

GNS3

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

JamVM: alternativní virtuální stroj Javy
 (Tomáš Svoboda)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utwtv/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

CACAO: alternativní virtuální stroj Javy
 (Ondřej Pražák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lt403/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Automatic optimization of virtual machines for high performance workloads
 (Filip Křepinský)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ug4j7/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Rozšíření Cloud Computingové služby modulu Virtual Labs
 (Martin Skala)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/akpuz/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Virtual Labs Module for MEDUSY
 (Bohuslav Kabrda)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dv040/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Virtuální stroj OpenVZ na výpočetním clusteru
 (Stanislav Kunc)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncb64/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Využití Microsoft Virtual Desktop Infrastructure pro správu podnikové infrastruktury
 (Martin Mazurek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z9331s// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Technologie IPv6, její bezpečnost a simulace sítí s využitím GNS3
 (Lukáš Urbančok)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zja4ri// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Modelování počítačové sítě pomocí nástroje GNS3
 (Lukáš Czakan)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104068 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic