Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

highways

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Orientované vyhodnocení rozvojových vlivů dálnic (aplikace na příkladě českých dálnic D1 a D2)
 (Tomáš Komínek)

2009, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwqmi/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Gastronomické služby podél dálnic
 (Eva Tlacháčová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/6949/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Analýza vztahu ÚSES a střetů vozidel se zvěří na silnicích jižní Moravy
 (Boleslav Bárta)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwazb/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na dálnicích a rychlostních komunikacích
 (Tomáš Skála)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lpkd9/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Analýza rizik dopravních nehod na dálničních tělesech v Jihomoravském kraji a vytipování kritických míst
 (Dagmar Vybíralová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e1mjgf// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Právní regulace zdanění užívání silnic a dálnic
 (David Skoupý)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kicm5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní regulace zdanění užívání silnic a dálnic
 (David Skoupý)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kicm5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní regulace zpoplatnění užívání silnic a dálnic
 (Lukáš Líška)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxw33/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Jsou Češi pověrčiví? Aneb vliv pátku 13. na nehodovost na silnicích
 (Lucie Koucká)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42497 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Problematika parkovacích a odstavných ploch a jejich kapacita pro dodržování doby odpočinku řidičů nákladních vozidel na dálnicích v České republice
 (Jiří Mošna)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2cejpr// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)