Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

technická infrastruktura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Srovnání výkonu algoritmů PSO, SOMA a DE na problému predikce dodávaného tepla v systému centrálního zásobování teplem
 (Roman MIKALA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8cgpyn// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Predikce parametrů distribuce tepla v systému centrálního zásobování teplem
 (Erik KRÁL)

2013, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//27bcw1// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Theses on a related topic

Návrh intenzifikace plynové kotelny v systému centrálního zásobování teplem
 (Petra Pavloková)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93852 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Kombinace tepelných čerpadel a centrálního zásobování teplem pro vytápění bytových domů
 (Pavel Kuchta)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94769 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Theses on a related topic

Nízko-potenciální odpadní teplo produkované JE Temelín a jeho možné využití
 (Jan VEJVODA)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8691z7// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Návrh zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody s možností využití OZE
 (Tomáš Jurčík)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93548 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Theses on a related topic

Analýza dodávek tepla z elektrárny Opatovice
 (Vojtěch SEDLÁČEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2v73m4// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

Napojení plynových kotelen v oblasti Jílová na centrální tepelnou soustavu
 (Tomáš Jaroš)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108997 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Rozvoj území města Brna v kontextu rozvoje teplárenství
 (Jarmila Kouřilová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/g6td6/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Výroba a vlastnosti paliv pro zážehové motory
 (Erik Beer)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//33bjq9// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)