Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

regionální rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Student Teachers' Competence in Curriculum Development: Comparison between the Czech Republic and China
 (Li LIU)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aija7j// | Education / | Theses on a related topic

Vliv regionální značky na regionální rozvoj v regionu Poodří
 (Barbora Maleňáková)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113673 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Regionální politika a regionální rozvoj Hranicka
 (Markéta KOSTKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yxw5i8// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Regionální identita obyvatel Pelhřimovska v kontextu regionální deinstitucionalizace
 (Marcela DAŇKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//umk8tk// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Valašsko-Kloboucko a Luhačovicko: regionální geografická studie
 (Petr Kučera)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pdje9/ | Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Regionální identita Podřipska
 (Kateřina BELÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//x6g6wn// | Geografie / | Theses on a related topic

Regionální identita mládeže na Záolší v kontextu znalostí reálií Polska
 (Robin BALON)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//w429vo// | Geografie / Učitelství Geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) - Učitelství Informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Regionální značky a jejich úloha na spotřebitelském trhu potravin
 (Martin ŽÁK)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s8ssyr// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve vybraném podniku a jeho regionální komparace
 (Michael Puchar)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/tcfpw/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Rozvoj samosprávné obce a obce pod správou města - komparace dynamiky rozvoje obce Spešov a Dolní Lhota
 (Jan Bužík)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/srvh5/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)