Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Jurkovič

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vliv společnosti ELTON hodinářská na rozvoj Nového Města nad Metují
 (Adéla Paprskárová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jykfq/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Analýza spisové a archivní služby Městského úřadu Nové Město nad Metují
 (Darina Vanická)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3901 | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Historie péče o děti předškolního věku v obci Nové Město nad Metují od jejího založení až po současnost
 (Ivana Slanařová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4277 | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Analýza marketingového mixu sportovního klubu MFK Nové Město nad Metují
 (Radim Darebník)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44886 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Edukace žáků s těžkým kombinovaným postižením v rehabilitační třídě ZŠ speciální NONA v Novém Městě nad Metují
 (Radka Miltová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM420 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Návrh koncepce rozvoje kultury v Novém Městě nad Metují
 (Lucie Šmídová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uimab/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Analýza hospodaření města Nové Město nad Metují v letech 2008-2010
 (Lenka TLÁSKALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t4vnpi// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Aplikace estetické normy, funkce a hodnoty v díle Dušana S. Jurkoviče
 (Michal Musil)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9eex/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Aplikace estetické normy, funkce a hodnoty v díle Dušana S. Jurkoviče
 (Michal Musil)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9eex/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Aplikace estetické normy, funkce a hodnoty v díle Dušana S. Jurkoviče
 (Michal Musil)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9eex/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)