Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

esteticka funkce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Estetická funkce a hodnota v nábytkářském designu
 (Veronika Soukopová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trw6w/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Haute couture na pomezí estetické a praktické funkce
 (Kateřina Protivná)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2jfu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Estetická funkce v literatuře pro děti a mládež Jiřího Koláře
 (Andrea Mouaddab Vémolová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t65da/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Estetická funkce outdoorové reklamy
 (Kamil KÝR)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1ow5sp// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Estetická funkce reklamy
 (Veronika Horská)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wtjrdk// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Estetická funkce reklamy - Obraz ženy v reklamě
 (Markéta DAŇKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h6gnyj// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Informativní, formativní a estetické funkce encyklopedií pro předškolní věk
 (Romana ČAPOUNOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wzujpk// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Aplikace estetické normy, funkce a hodnoty v díle Dušana S. Jurkoviče
 (Michal Musil)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9eex/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Funkce vyobrazení pekelné tlamy v křesťanské středověké malbě v komunikaci mezi vrstvami středověké kultury
 (Lucie Hájková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/itl8s/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Funkce výrazových prostředků textu ve sportovní žurnalistice v deníku Sport při MS 2009 v hokeji
 (Josef Janda)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x261u/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)