Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Zavedení výrobku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Sociálně-psychologické problémy zavádění nového produktu na trh
 (Alesia Alexandra Kučerová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/riibf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Srovnání pitného režimu a konzumace alkoholu u středoškolské a učňovské mládeže
 (Jitka NOVOTNÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dvh501// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Telomery a zdravý životní styl
 (Ondřej SUCHÁČEK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qlwh74// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie | Theses on a related topic

Efekty komerčního programu redukce hmotnosti a adherence klientů k programu
 (Jan FOLDYNA)

2016, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9majyt// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Analýza skupinového komerčního programu redukce hmotnosti
 (Barbora CHALUPOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bod1sw// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Sociálně-psychologické problémy zavádění nového produktu na trh
 (Alesia Alexandra Kučerová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/riibf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Sociálně-psychologické problémy zavádění nového produktu na trh
 (Alesia Alexandra Kučerová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/riibf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Zdravá výživa a její vliv na chování českých spotřebitelů - návštěvníků gastronomických provozoven
 (Lucie Almásyová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38387 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Sociálně-psychologické problémy zavádění nového produktu na trh
 (Alesia Alexandra Kučerová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/riibf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Identifikace postojů spotřebitelů k bio limonádám
 (Ondřej Popek)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107286 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)