Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

predskolni vzdelavani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vliv povinného předškolního vzdělávání na četnost odkladů povinné školní docházky a názory učitelů mateřských škol a prvních tříd základních škol na povinné předškolní vzdělávání v Královehradeckém kraji
 (Hana SVATOŇOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h2f4vy// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Theses on a related topic

Obsahová analýza časopisů určených pro předškolní věk s přihlédnutím k požadavkům vzdělávání vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání
 (Kristýna NOVÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uc9zrd// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Předškolní vzdělávání v permakulturním pojetí
 (Hana Černá)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsom6/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Předškolní vzdělávání Romů v České republice - komunitní mateřská škola jako podpora inkluzivního vzdělávání Romů
 (Viktor CINA)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6q9l81// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Theses on a related topic

Komparace vzdělávání v Česku a v Irsku se zaměřením na předškolní vzdělávání
 (Ivana PAVLÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//emnfvz// | Pedagogika / Předškolní pedagogika | Theses on a related topic

Tvorba integrovaných tematických plánů pro předškolní vzdělávání s důrazem na pohybovou složku
 (Petra Lopourová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n8v1x/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Hudebně – pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání
 (Kateřina Jerglová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paeyj/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Využití dětské literatury ve výchově a vzdělávání předškolní mládeže a aplikace vybraných literárních textů na estetickovýchovné aktivity
 (Kristýna Kulpová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n8onp/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Úroveň komunikativních kompetencí dětí ukončujících předškolní vzdělávání
 (Veronika Skalská)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjo3f/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Soukromé předškolní vzdělávání v České republice
 (Tereza Součková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lc0b4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)