Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

syntax

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Syntax novinových titulků v českém a chorvatském denním tisku
 (Pavlína Čapčuchová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbual/ | Filologie / Chorvatský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Tvoření názvů mláďat: morfologie, syntax a frekvence
 (Lucie Findejsová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ziiuv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Neologismy v současných tištěných médiích: lexikon, frazeologie, syntax
 (Hana Solarová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//11nszb// | Specializace v pedagogice / anglický jazyk - český jazyk | Theses on a related topic

Raná dětská syntax s ohledem na komunikační funkci
 (Lucie POSPÍŠILOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c636ix// | Filologie / Obecná lingvistika a teorie komunikace | Theses on a related topic

Proč a jak učit syntax na základní škole
 (Dora Dragounová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10555 | Filologie / Jazyková a literární kultura | Theses on a related topic

Syntax z pohledu synergetické lingvistiky
 (Kateřina PELEGRINOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//uumr5t// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse
 (Jana RYCHTAŘÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//466fwk// | Učitelství pro střední školy / NJn-OVan | Theses on a related topic

Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse
 (Jana RYCHTAŘÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//466fwk// | Učitelství pro střední školy / NJn-OVan | Theses on a related topic

Syntax slovesných tvarů v díle Prokletý dvůr
 (Jana Koumalová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/moanw/ | Filologie / Srbský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Syntax nomin agentis a nomin patientis
 (Lucie Kuljovská)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ektfo/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)