Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

folk dance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Folk Dance Step Analysis and Classification in Virtual Reality
 (David Zelníček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0uu5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku)
 (Eva Románková)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uafkx/ | Historické vědy (čtyřleté) / Etnologie | Theses on a related topic

Etnochoreologická analýza determinantov vývoja a charakterovej podoby ľudového tanca v obci Čierny Balog
 (Michaela Giertlová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zefhi/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Vyučovací hodina jazzového tance pro VIII.ročník taneční konzervatoře
 (Martina Vargová)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ngzr6/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Theses on a related topic

Ausgewählte Aspekte der Entwicklung von traditionellen Volkstänzen in der Walachei und in den deutschsprachigen Ländern
 (Barbora MATUŠTÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e1rgby// | Filologie / Němčina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Lidový tanec a jeho zpracování pro jeviště
 (Soňa Demeterová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzkvo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Digitization of Folk Dances Using Motion Capture
 (Matúš Hajdin)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pi3fm/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Česko-ruská slovní zásoba v tematické oblasti "ruský folklor a lidový tanec"
 (Karina Medviďová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e8ngi/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Lidový tanec na Valašsku: minulost a současnost
 (Viktor Dvořák)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dpjvq/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)