Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

okružní křižovatka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Vliv dopravně technického stavu silnice I. třídy č. 3 v rámci okresu Český Krumlov na předcházení mimořádných událostí v silničním provozu
 (Jiří ONDRUŠKA)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//idmwbx/DP_-_Ondruka_CNP-2014.pdf/ | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Sekundární předložky v jazyce a v textu (Čj, Rj, Aj)
 (Pavel MICHAJLOVSKÝ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u8hfjo/DP-Pavel_Michajlovsk_-_Finaln_verze_14_12_2011.pdf/ | Filologie / Anglická filologie - Ruská filologie | Theses on a related topic

Změna organizace dopravy na vybrané křižovatce ve Velké Bíteši.
 (Zdeněk Běloch)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rq1zk0// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Posouzení a návrh změn organizace dopravy na křižovatce ulic Dašická a Štrossova v Pardubicích
 (Vladislav Studnička)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g64pwi// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce Českobratrská-jihovýchodní rampa z ulice Bohumínské (Most Pionýrů)
 (Přemysl Miloš)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94647 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Okružní křižovatka v Lovosicích na silnici I/15 a MK Terezínská
 (Aleš Bělík)

2012, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//03x7e6// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta | Theses on a related topic

Analýza bezpečnosti silničního provozu na okružní křižovatce v Olomouci (silnice I/35)
 (Zdeněk Zedník)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105590 | Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství | Theses on a related topic

Návrh úprav na křižovatce Polanecká - výjezd na okružní křižovatku v Ostravě-Svinově
 (Stanislav Vyskočil)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84106 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Matematický model bezpečnosti vybraného typu křižovatky v závislosti na dispozičním řešení
 (Pavel Lopour)

2015, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dhfn7f// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní infrastruktura - stavební | Theses on a related topic

Základní hodnocení problematiky návrhu a efektivity provozu různých typů okružních křižovatek
 (Vladimír Vašík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118460 | Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)