Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bentonit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Termogravimetrická analýza kompozitních materiálů
 (Jan PŘINDIŠ)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dxps1q// | Chemie a technologie materiálů / Technologie a management | Theses on a related topic

Termogravimetrická charakterizace polymerních materiálů
 (Jan KRBA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9ysv5z// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Termogravimetrické studium a Ramanova spektroskopie bentonitů sycených podzemní vodou
 (Andrea Rybářová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdsn6/ | Geologie / | Theses on a related topic

Analýza diskursivních sítí: případ lokální opozice vůči hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů v České republice
 (Petr Ocelík)

2015, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7yku/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Termogravimetrické studium a Ramanova spektroskopie bentonitů sycených podzemní vodou
 (Andrea Rybářová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdsn6/ | Geologie / | Theses on a related topic

Studium produktů interakce nanoželeza s vodou v závislosti na výchozím pH
 (Broněk Čepera)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfbs0/ | Geologie / | Theses on a related topic

Transformace bentonitu při interakci s vodou
 (Veronika Kubcová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wgaic/ | Geologie / | Theses on a related topic

Geochemické změny v bentonitu v průběhu interakce s podzemní vodou
 (Veronika Kubcová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/by6o9/ | Geologie / | Theses on a related topic

Změny v pórové struktuře materiálů inženýrských bariér jako důsledek jejich dlouhodobé interakce s podzemní vodou
 (Anežka Víšková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utjsr/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Podmínky vzniku koloidů v průběhu interakce bentonitů s vodou
 (Eliška Duchková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwfi6/ | Geologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)