Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvalita stravy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Kvalita doplňků stravy na našem trhu
 (Petr Stáhala)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w8lxl/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Organoleptické vlastnosti a kvalita stravy poskytované studentům v Menze JU v ČB ve srovnání se stravou převáženou klientům Nemocnice ČB, a.s.
 (Zuzana TÁCHOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ukqcva// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Hodnocení frekvence a kvality stravy školních dětí 4. třídy ZŠ 28. října v České Lípě
 (Kateřina HONZEJKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e1lf9y// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Kvalita stravování v menze Academic restaurant Univerzitního kampusu Brno Bohunice
 (Petra Janovská)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x32yn/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Srovnání stravovacích zvyklostí u žáků prvního stupně ZŠ a studentů SŠ: frekvence a kvalita dopolední a polední stravy
 (Marek JANOŠEC)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ur8c99// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Kontrola kvality doplňků stravy na bázi kolagenu
 (Tereza Kučerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ar1oyo// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Vliv přepravy na kvalitu rozvážené stravy (zkušenosti strávníků)
 (Pavlína ŽUFOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7dmauv// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Lutein v doplňcích stravy
 (Miroslav ŠIVEL)

2012, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e2tzk3// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Hodnocení pestrosti stravy ve vybraných školních jídelnách Jihočeského kraje
 (Andrea DALIHODOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5imx3i// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Vliv nejnovějších poznatků vědy z oblasti výživy na kvalitu stravování
 (Diana Reichelt)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/9631/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)