Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Oceňování majetku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Veřejné zájmy v procesech územního plánování a jejich vliv na oceňování majetku
 (Lucie Rezková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/cydzs/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Veřejné zájmy v procesech územního plánování a jejich vliv na oceňování majetku
 (Lucie Rezková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/cydzs/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Oceňování nemovitostí a ostatního majetku ve vztahu k daňovému řízení v ČR
 (Robert Urban)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r22qs/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Problematika dlouhodobého majetku a jeho odpisování v podmínkách obce
 (Simona Jarmarová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107339 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Vliv územního plánu na cenu majetku
 (Zuzana Kolářová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kxqoi/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Účast veřejnosti v územním plánování
 (Monika Matoušková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4rig/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nový stavební zákon a jeho dopad na územní plánování z pohledu požární ochrany
 (Michaela Hlaváčková)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69441 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic

Stavební řád a řízení o odstanění stavby
 (Romana Nikolova)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/h1vpl/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Stavební zákon z hlediska požární ochrany
 (Hana Petrmichlová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88692 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Novela stavebního zákona z pohledu zefektivnění státní správy
 (Lenka Nejedlíková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cyh8a/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)