Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozvojove uzemi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Geomorfologické poměry Zvičinského hřbetu - potenciál reliéfu pro rozvojové aktivity území
 (Tomáš SLEZÁK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2pstqk// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
 (Markéta Pilátová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c91j6n// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Přírodní, kulturní a historický potenciál území v rozvojové praxi
 (Martina Zoblivá)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//p1qa9v// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Návrh zástavby rozvojové plochy ve městě Slušovice
 (Lenka Surá)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118366 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Theses on a related topic

Územní studie rozvojové plochy v obci Darkovičky
 (Jan Mudroch)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136690 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Theses on a related topic

Racionalizace souběhu autobusové a trolejbusové linky v rozvojové oblasti Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích
 (Jan Seitl)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//81anq3// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Návrh zástavby rozvojové plochy ÚRZ 3 v Ostravě-Porubě
 (Petr Hanzlík)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111133 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Územní studie rozvojového území v Litovli - Chudobíně
 (Michal Klapka)

2012, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96037 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Význam přírodního, kulturního a historického potenciálu území v rozvojové praxi
 (Petra Kleinová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mwun5a// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Návrh katalogu projektů pro rozvoj území Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko pro období 2014-2020
 (Denisa Mikesková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bfjwew// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)