Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

logit model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Forecasting Firm's Bankruptcy by Scoring Model
 (Yu Zhang)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113763 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Srovnání skóringových modelů při odhadu pravděpodobnosti úpadku bank v USA
 (Martin Gurný)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85219 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Ekonometrické metody a modely v reálných ekonomických aplikacích
 (Jaroslava Pomothyová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yo86w/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic