Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sociální dovednosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Žák s hyperkinetickou poruchou na základní škole zřízené podle § 16, odst. 9 školského zákona v Ostravě
 (Patricie Procházková)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//fzg6sx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Práce s dětmi ve třídě zřízené podle § 16 odstavce 9 v Mateřské škole
 (Alena RÁKOSOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//op261i// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Test zjišťování jazykového citu u dětí základní školy logopedické a základní školy běžného typu
 (Kateřina Janková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11095 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Specifika v práci s textem u žáků 3. a 4. ročníku základní školy logopedické a základní školy běžného typu
 (Petra HÁJKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5fgqls// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Přechod žáka se sluchovým postižením ze základní školy v režimu speciálního školství na základní školu běžného typu
 (Radka Černohousová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10366 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

Komparace projektů Slyšet jinak na základní škole a na základní škole speciální.
 (Kateřina SKŘEBSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fw66l1// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Konzumace návykových látek na základní škole praktické a na základní škole běžného typu
 (Simona Veselá)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wsioz/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Srovnání psychosociálního klimatu tříd prvního stupně běžné základní školy a základní školy s prvky montessori pedagogiky z pohledu učitele.
 (Anna STROUHALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vz82hq// | Psychologie / | Theses on a related topic

Komparace vzdělávání žáků se zrakovým postižením v běžné základní škole a v základní škole pro zrakově postižené
 (Eva RATAJOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rlazlt// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Sociální pracovník na základní škole v České republice
 (Jan Vrba)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/z7psa/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)