Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Metoda, gramaticko-překladová

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Srovnání komunikační a gramaticko-překladové metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Hana Čížková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10220 | Filologie / Jazyková a literární kultura | Theses on a related topic

Informovanost a kompetence učitelů v mateřských školách v oblasti narušené komunikační schopnosti u dětí
 (Klára Valešová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0mde/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikační kompetence u dětí s mentálním postižením
 (Hana Knězková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4fin/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vytváření gramatické kompetence v rámci komunikačního přístupu k výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Veronika Dušková)

2012, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4337/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Čeština jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Zařazení ukázek z literatury pro děti a mládež do vybraných učebnic češtiny pro 1. stupeň ZŠ
 (Klára Cabáková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cp7oj/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Reflexe lexikologicko-lexikografické problematiky v současných učebnicích češtiny pro střední školy
 (Milan Piták)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0n88/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Problematika psaní velkých písmen v současných učebnicích češtiny pro střední školy
 (Hana Grundmannová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iivx3/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Sociokulturní dimenze a učebnice češtiny pro cizince
 (Jiřina JANECKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//75gjez// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Čeština jako cizí jazyk pro anglicky mluvící: komparace učebnic češtiny jako cizího jazyka
 (Barbora VEJLUPKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ac7od9// | Učitelství pro základní školy / AJ ČJ pro 2. st. ZŠ navazující | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)