Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Postoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Postoj sociálních pracovníků pracujících s žadateli o udělení mezinárodní ochrany k supervizi
 (Pavlína Borovičková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzpgf/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků pracujících s žadateli o udělení mezinárodní ochrany k supervizi
 (Pavlína Borovičková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzpgf/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Percepce sebepoznání při sociální práci s žadateli o udělení mezinárodní ochrany
 (Jana Třetinová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvkgv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Strategie integrace držitelů mezinárodní ochrany
 (Veronika Imrichová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hqdjm/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Cesta migrantů z Gambie s cílem získání mezinárodní ochrany v Evropě.
 (Michael Novák)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13641/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Subjektivní hodnocení životní situace žadatele o udělení mezinárodní ochrany
 (Julie MARKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//znmir8// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Naplňování norem Evropské Unie v oblasti ochrany obyvatelstva
 (Eva HOUŽVIČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yeek5l// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

How accurate are European perceptions of Muslim Asylum Seeker values?
 (Louis Talay)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r5yop/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků pracujících s žadateli o udělení mezinárodní ochrany k supervizi
 (Pavlína Borovičková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzpgf/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)