Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací
 (Ladislav Klusák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//78iwl1// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Theses on a related topic

Postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů
 (Lenka Slováčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncgpy/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Prolínání původní filmové hudby s hudbou klasickou
 (David Czech)

2018, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/l92ko/ | Hudební umění / Hra na trombon | Theses on a related topic

Atraktivity spojené s hudbou jako potenciál rozvoje cestovního ruchu v ČR - Místa spojená s A. Dvořákem a L. Janáčkem
 (Eva Ticháková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/57414 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

"S hudbou do ticha filmu": festival němých filmů s živým hudebním doprovodem
 (Pavla Spurná)

2009, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/avpik/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Užití intervenčních technik spojených s hudbou v práci s klienty dětského domova
 (Josef Poljak)

2010, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//lykmsr// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - pedagogika volného času | Theses on a related topic

Taneční a pohybové hry s hudbou pro 1. a 2. třídu ZŠ
 (Jaroslava VEČEŘOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gar6lj// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Zjištění využívání aerobních forem cvičení s hudbou v hodinách TV na vzorku vybraných středních škol ve městě Tábor
 (Robin POTUŠŇÁK)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4z56h6// | Specializace v pedagogice / TchVu-TVu | Theses on a related topic

The meaning of Bele practices for the afro-descendant individuals and their social functioning in today's Martinique - A study of anti-oppressive dance therapy practices
 (Barbora HAVRANOVÁ)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//78po68// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce - Mezinárodní | Theses on a related topic

Postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů
 (Lenka Slováčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncgpy/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)