Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prace s hudbou. music therapy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Postoj klientů a sociálních pracovníků k pozitivům a negativům muzikoterapie a práce s hudbou u zrakově postižených klientů
 (Lenka Slováčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncgpy/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv relaxační hudby a využití technik muzikoterapie a choreoterapie při práci s mentálně postiženými jedinci
 (Michaela KOTALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kuc8d1// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Prožívání emocí vyvolaných hudbou u anhedonických pacientů trpících depresivní poruchou
 (Kateřina Tichá)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bp9b9/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Jak rodiče dětí s PAS vnímají muzikoterapeutickou práci
 (Lucie Mrázová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m28w6/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Popularizace hudby u osob s poruchami autistického spektra a muzikoterapeutické metody
 (Monika BERÁNKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5a2fj4// | Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života | Theses on a related topic

Využití prvků muzikoterapie u žáků s kombinovaným postižením.
 (Alena Tesařová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ftwh4/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Muzikoterapie pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem
 (Andrea Jechová)

2020, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/yin12/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Hudebně-relaxační činnosti s prvky muzikoterapie v předškolním vzdělávání
 (Tereza Stránská)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i21kf/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Stimulace s využitím muzikoterapie u předčasně narozených dětí
 (Petra Vávrová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f7i2e/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití muzikoterapie u pacientů s demencí
 (Hana REJZKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oz83yb// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)