Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vzdelavani na zakladni skole

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Možnosti uplatnění na pracovním trhu u osob se souběžným postižením více vadami po ukončení vzdělávání na základní škole speciální
 (Dana Kousalová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/haqdf/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza výtvarných technik na základě aplikace vzdělávacího obsahu oboru Výtvarná výchova na základní škole speciální
 (Veronika Jirková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wne47/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Nový pohled na přírodu a kulturu ve vzdělávání na 1. stupni základní školy
 (Klára Žilková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d68dv/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Vliv dyskalkulie na vzdělávání žáka na 2. stupni základní školy
 (Michaela Fatková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3oae/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Názory pedagogů Férové základní školy na inkluzivní vzdělávání a na spolupráci s asistenty pedagogů
 (Monika Šponerová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jctic/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Připravenost pedagogů na společné vzdělávání žáků s mentálním postižením a narušenou komunikační schopností na základních školách v České republice
 (Michaela Kolaříková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9hio/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Implementace inkluzivního vzdělávání na základní škole
 (Vendula Zavřelová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ootc1/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Vzdělávání žáka s ADHD a SPU na ZŠ a na víceletém gymnáziu s uměleckým zaměřením
 (Pavla Burešová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctr65/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv chronického onemocnění na vzdělávání žáků na základních školách v městě Brně
 (Pavla Fischerová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/btk6r/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)