Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zrakove postizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Zrakové postižení dítěte a jeho vliv na život rodiny
 (Michaela Holíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzbmp/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující adaptaci na získané zrakové postižení v dospělém věku
 (Romana Hendrychová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nhp4x/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Osoby se smyslovým postižením a technika. Zrakové a sluchové postižení.
 (Pavlína Voženílková)

2011, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/l2mpz/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Nevidět překážky, vidět cíl. Zrakové postižení v kontextu předškolního a školního vzdělávání.
 (Zuzana Zlámalová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7k0b/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Zrakové postižení očima žáků běžné základní školy
 (Andrea Suková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ik1u8/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Úprava denního režimu pro dítě s kombinovaným postižením, kde jedno z postižení je zrakové
 (Jana ŘEPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uzts8g// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Využití speciálních zrakových pomůcek v základních školách a v centrech pro zrakově postižené
 (Jana Chludilová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyl2p/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Socializace u dospívajících žáků s těžkým zrakovým postižením ubytovaných na internátě střední školy pro zrakově postižené
 (Tomáš Novák)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyblh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Možnosti vzdělávání zrakově postižených žáků v základních školách a školách pro zrakově postižené (komparace)
 (Kamila HŮRKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j6wn6s// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Mezioborová spolupráce v péči o zrakově postižené dítě
 (Kateřina Bezděková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8ceq/ | Specializace ve zdravotnictví / Ortoptika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)