Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

somatizační tendence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Citová vazba, hierarchie citové vazby, sociální opora po návratu z mise a somatizační tendence českých kombatantů, kteří se zúčastnili zahraniční vojenské mise
 (Aneta Cvrčková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1wmv/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sociální opora matek po porodu extrémně nedonošeného dítěte
 (Gabriela Landsmannová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tg0w0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Ovlivňující faktory kvality života a zvládání u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění
 (Tereza Blažková)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mkhlh/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

Sociální opora u bývalých dětských onkologických pacientů
 (Tereza Blažková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7da3/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sociální opora a její vliv na proţívání onkologické nemoci
 (Danuše ŠVRDLÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sjni1m// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Možnosti využití arteterapeutických postupů u válečných veteránů po návratu z mise
 (Jana KLICPEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jdbp8n// | Psychologie / Arteterapie | Theses on a related topic

Zkušenost žen s návratem z humanitárních misí: interpretativní fenomenologická analýza
 (Dita Hádková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gvft8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Problémy resocializace vojáků z povolání po návratu ze zahraničních misí
 (Adéla KUNČOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vkofpm// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise
 (Julie VALEŠOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//um7z1i// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)